Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
تحتوي الصورةُ على...
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

الشكل... يمثل...
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الشكل... يبيّن...
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame