Coreeană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Când un grafic se nivelează
V obrázku je obsažen(a)...
이 그림 속에는 ...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Tvar grafu ukazuje, že...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
...를 나타내는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
...을 보여주는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zkoumá...
...을 관찰한 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... znázorňuje
...을 보여주는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame