Engleză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Când un grafic se nivelează
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Se folosește când descriem o imagine
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame