Finlandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Când un grafic se nivelează
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame