Maghiară | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Când un grafic se nivelează
V obrázku je obsažen(a)...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Tvar grafu ukazuje, že...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zkoumá...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... znázorňuje
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame