Rusă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Графики изображают прямую на уровне...
Când un grafic se nivelează
V obrázku je obsažen(a)...
На рисунке мы можем увидеть...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Tvar grafu ukazuje, že...
Форма графика показывает, что...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zkoumá...
Диаграмма... рассматривает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... znázorňuje
Диаграмма... изображает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame