Cehă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Când un grafic se nivelează
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Se folosește când descriem o imagine
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame