Daneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
图表显示在...水平下保持稳定
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Când un grafic se nivelează
图片中包含...
Billedet indeholder...
Se folosește când descriem o imagine
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

图表表明...,因此得出...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
图表的变化表明...
Grafens facon demonstrerer at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

数字...代表...
Figur... repræsenterer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
数字...表示...
Figur... viser...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...表示...
Diagram... undersøger...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...描绘...
Diagram... skildrer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame