Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
图片中包含...
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
数字...表示...
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame