Arabă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Când un grafic se nivelează
이 그림 속에는 ...
تحتوي الصورةُ على...
Se folosește când descriem o imagine
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

...를 나타내는 표
الشكل... يمثل...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 보여주는 표
الشكل... يبيّن...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 관찰한 표
الرسم التوضيحي... يدرس...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 보여주는 표
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame