Finlandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Când un grafic se nivelează
이 그림 속에는 ...
Tässä kuvassa näkyy...
Se folosește când descriem o imagine
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

...를 나타내는 표
Kaavio ... edustaa...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 보여주는 표
Kuva ... näyttää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 관찰한 표
Kaavio ... tarkastelee...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 보여주는 표
Kaavio ... esittää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame