Poloneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Când un grafic se nivelează
이 그림 속에는 ...
Rysunek zawiera...
Se folosește când descriem o imagine
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

...를 나타내는 표
Rysunek... przedstawia...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 보여주는 표
Rysunek... pokazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 관찰한 표
Diagram...bada...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
...을 보여주는 표
Diagram... zobrazowuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame