Cehă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Când un grafic se nivelează
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Se folosește când descriem o imagine
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame