Poloneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
The graphs show a plateau at the level of…
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Când un grafic se nivelează
Within the picture is contained…
Rysunek zawiera...
Se folosește când descriem o imagine
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

This diagram represents…and therefore shows that…
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
The shape of the graph demonstrates that…
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
The graph can thus be used to predict…
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure…representing…
Rysunek... przedstawia...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure…showing…
Rysunek... pokazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…examining…
Diagram...bada...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…depicting…
Diagram... zobrazowuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame