Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure…showing…
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame