Germană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Când un grafic se nivelează
La bildo montras...
Im Bild ist ... enthalten...
Se folosește când descriem o imagine
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figuro... reprezente...
Abbildung ... stellt ... dar.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figuro... montrante...
Abbildung ... zeigt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramo... ekzamenante...
Diagramm ... untersucht...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramo... prezente...
Diagramm ... beschreibt...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame