Chineză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Când un grafic se nivelează
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Se folosește când descriem o imagine
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame