Daneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Când un grafic se nivelează
Tässä kuvassa näkyy...
Billedet indeholder...
Se folosește când descriem o imagine
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafens facon demonstrerer at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figur... repræsenterer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kuva ... näyttää...
Figur... viser...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... undersøger...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... esittää...
Diagram... skildrer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame