Franceză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Când un grafic se nivelează
Tässä kuvassa näkyy...
L'image contient...
Se folosește când descriem o imagine
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forme du graphique démontre que...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja voi siten ennustaa...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figure...représentant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kuva ... näyttää...
Figure...montrant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramme...examinant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... esittää...
Diagramme...indiquant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame