Maghiară | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Când un grafic se nivelează
Tässä kuvassa näkyy...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Se folosește când descriem o imagine
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja voi siten ennustaa...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kuva ... näyttää...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... tarkastelee...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... esittää...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame