Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
Tässä kuvassa näkyy...
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Kuvaajan muoto näyttää, että...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja voi siten ennustaa...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kuva ... näyttää...
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... esittää...
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame