Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
Tässä kuvassa näkyy...
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kuva ... näyttää...
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Kaavio ... esittää...
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame