Finlandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Când un grafic se nivelează
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Se folosește când descriem o imagine
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame