Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
L'image contient...
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame