Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
L'image contient...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La forme du graphique démontre que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figure...représentant...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figure...montrant...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramme...examinant...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramme...indiquant...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame