Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
Im Bild ist ... enthalten...
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Abbildung ... stellt ... dar.
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Abbildung ... zeigt ...
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramm ... untersucht...
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagramm ... beschreibt...
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame