Cehă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Când un grafic se nivelează
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
V obrázku je obsažen(a)...
Se folosește când descriem o imagine
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Tvar grafu ukazuje, že...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το σχήμα... δείχνει...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram... zkoumá...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... znázorňuje
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame