Chineză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
图表显示在...水平下保持稳定
Când un grafic se nivelează
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
图片中包含...
Se folosește când descriem o imagine
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
图表表明...,因此得出...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
图表的变化表明...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
因此,该图表可以用来预测...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
数字...代表...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το σχήμα... δείχνει...
数字...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το διάγραμμα... διερευνά...
示图...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
示图...描绘...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame