Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
इस चित्र में दिखाई देता है...
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
यह आकार ...दिखाता है.
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame