Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
L'immagine mostra...
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La figura riportata sul grafico dimostra come...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

L'immagine... rappresenta...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
L'immagine... mostra...
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Il diagramma... spiega...
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Il diagramma...rappresenta...
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame