Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
L'immagine mostra...
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

L'immagine... rappresenta...
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
L'immagine... mostra...
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Il diagramma... spiega...
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Il diagramma...rappresenta...
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame