Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
L'immagine mostra...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

L'immagine... rappresenta...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
L'immagine... mostra...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Il diagramma... spiega...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Il diagramma...rappresenta...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame