Daneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Când un grafic se nivelează
画像は・・・・を含んでいる。
Billedet indeholder...
Se folosește când descriem o imagine
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafens facon demonstrerer at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur... repræsenterer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を表している。
Figur... viser...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... undersøger...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... skildrer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame