Poloneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Când un grafic se nivelează
画像は・・・・を含んでいる。
Rysunek zawiera...
Se folosește când descriem o imagine
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Rysunek... przedstawia...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を表している。
Rysunek... pokazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram...bada...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... zobrazowuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame