Italiană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Când un grafic se nivelează
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'immagine mostra...
Se folosește când descriem o imagine
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... rappresenta...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... mostra...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Il diagramma... spiega...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Il diagramma...rappresenta...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame