Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame