Esperanto | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Când un grafic se nivelează
De afbeelding bevat ...
La bildo montras...
Se folosește când descriem o imagine
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figuro... reprezente...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Afbeelding ... toont ...
Figuro... montrante...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramo... ekzamenante...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... beschrijft ...
Diagramo... prezente...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame