Hindi | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Când un grafic se nivelează
De afbeelding bevat ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Se folosește când descriem o imagine
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Afbeelding ... toont ...
यह आकार ...दिखाता है.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... onderzoekt ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... beschrijft ...
यह आकार ...दिखाता है.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame