Poloneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Când un grafic se nivelează
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Se folosește când descriem o imagine
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame