Arabă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Când un grafic se nivelează
Rysunek zawiera...
تحتوي الصورةُ على...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Z kształtu wykresu wynika, że...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Rysunek... przedstawia...
الشكل... يمثل...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Rysunek... pokazuje...
الشكل... يبيّن...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram...bada...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zobrazowuje...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame