Rusă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Când un grafic se nivelează
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Se folosește când descriem o imagine
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame