Thailandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Când un grafic se nivelează
Rysunek zawiera...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Se folosește când descriem o imagine
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Z kształtu wykresu wynika, że...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Rysunek... przedstawia...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Rysunek... pokazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram...bada...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram... zobrazowuje...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame