Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
A figura contém...
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
A forma do diagrama demonstra que...
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figura...representando...
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figura...mostrando...
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...examinando...
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...representando...
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame