Germană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Când un grafic se nivelează
Această imagine conţine...
Im Bild ist ... enthalten...
Se folosește când descriem o imagine
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Forma graficului demonstrează că...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figura...reprezintă...
Abbildung ... stellt ... dar.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figura...arătând...
Abbildung ... zeigt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...exprimând...
Diagramm ... untersucht...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...reprezentând...
Diagramm ... beschreibt...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame