Italiană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Când un grafic se nivelează
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Se folosește când descriem o imagine
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame