Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
Această imagine conţine...
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Forma graficului demonstrează că...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figura...reprezintă...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figura...arătând...
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...exprimând...
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...reprezentând...
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame