Rusă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Графики изображают прямую на уровне...
Când un grafic se nivelează
Această imagine conţine...
На рисунке мы можем увидеть...
Se folosește când descriem o imagine
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Forma graficului demonstrează că...
Форма графика показывает, что...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figura...reprezintă...
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figura...arătând...
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...exprimând...
Диаграмма... рассматривает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...reprezentând...
Диаграмма... изображает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame