Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
Această imagine conţine...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Forma graficului demonstrează că...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figura...reprezintă...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figura...arătând...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...exprimând...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagrama...reprezentând...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame