Cehă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Графики изображают прямую на уровне...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Când un grafic se nivelează
На рисунке мы можем увидеть...
V obrázku je obsažen(a)...
Se folosește când descriem o imagine
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Форма графика показывает, что...
Tvar grafu ukazuje, že...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... zkoumá...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Диаграмма... изображает...
Diagram... znázorňuje
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame