Română | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Când un grafic se nivelează
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Se folosește când descriem o imagine
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame